Maximale hypotheek berekenen

Maximale hypotheek berekenen? Wie van plan is een huis te gaan kopen, krijgt doorgaans te maken met het afsluiten van een hypotheek. Om te voorkomen dat maandlasten te hoog worden ten opzichte van je inkomsten, hanteren alle hypotheekverstrekkers in Nederland een standaard rekenmethode, die ze gebruiken om je maximale hypotheek te berekenen. Met de rekenmodule, die je op onze site aantreft, kun je gemakkelijk zelf een maximale hypotheek berekening maken.

Doe-het-zelf hypotheekaanvraag met geld-terug-garantie

Alles zelf doen via Hypotheek.net betekent dat je flink wat kosten kunt besparen. We brengen je namelijk geen advieskosten in rekening. Uiteindelijk betaal je slechts 650 euro voor het complete traject van aanvraag tot afsluiten. Wordt er, om wat voor reden dan ook, geen hypotheek aan je verstrekt, dan krijg je van ons die 650 euro gewoon weer terug. Om er zeker van te zijn dat je alles goed invult op weg naar het eindresultaat, geven we je hieronder een uitleg over de verschillende factoren waar je rekening mee moet houden.

De basisbeginselen

Laten we beginnen met de basis. Een complete maximale hypotheek berekening is niet eenvoudig en bestaat uit de volgende onderdelen: het toetsinkomen, de toetsrente, de woonquote, de maximale hypotheeklast en het maximale hypotheekbedrag. De rekenmethode in zijn geheel wordt in het vakjargon overigens ook vaak gewoon ‘toetsen’ genoemd.

Toetsinkomen

Het toetsinkomen bestaat uit alle gelden die je regelmatig of onregelmatig in een jaar ontvangt. Logischerwijs valt daar een maandelijks salaris of een periodieke uitkering onder, maar ook je vakantietoeslag, provisies, overwerkvergoeding, onregelmatigheidstoeslag, 13e maand, eindejaarsinkomen, alimentatie, VEB-toelage, inkomsten als zelfstandige en overige flexibele inkomsten mag je bij het totaal optellen. In alle gevallen gaat het om bruto bedragen. Dat zijn dus je inkomsten voordat er belasting over wordt geheven. Is er sprake van tweeverdieners, dan wordt het totale toetsinkomen bepaald door bij het hoogste inkomen de helft van het laagste inkomen op te tellen. Betaal je alimentatie, dan wordt dit bruto bedrag afgetrokken van het toetsinkomen.

Toetsrente

De toetsrente is een hypotheekrente die wordt toegepast tijdens de maximale hypotheek berekening. Het percentage wordt eens per jaar vastgesteld door de AFM; een landelijke organisatie die de activiteiten op de Nederlandse financiële markten controleert. De toetsrente kan afwijken van het uiteindelijke rentepercentage wat je over je hypotheek moet gaan betalen. Doorgaans wordt de algemene toetsrente van de AFM alleen toegepast op hypotheken met een rentevasteperiode van korter dan 10 jaar. Wil je voor een langere periode rentevast lenen, dan mag de hypotheekverstrekker de werkelijke hypotheekrente als toetsrente gebruiken op het moment van een maximale hypotheek berekenen.

Woonquote

Wanneer je je totale toetsinkomen en de toetsrente weet, kun je vervolgens je woonquote gaan bepalen. Dit is het maximale percentage aan hypotheeklasten wat je in een jaar mag hebben. De woonquote wordt ook wel eens het woonlastpercentage genoemd. Voor het vaststellen van je persoonlijke woonquote is het ook van belang of je al wel of nog niet de pensioengerechtigde leeftijd hebt bereikt. Daarnaast wordt meegewogen of je een hypotheek met of zonder NHG af wilt sluiten. Als vuistregel geldt echter: hoe hoger je toetsinkomen en hoe hoger je toetsrente, des te hoger is je woonquote. Dit heeft ook te maken met het belastingvoordeel, wat hoger is bij hogere inkomens en hogere rentepercentages. Wat precies je woonquote is, is te achterhalen via de woonquote rekentabel.

Maximale hypotheeklast

Je kunt nu je uiteindelijk maximale hypotheek berekenen, door je toetsinkomen te vermenigvuldigen met de woonquote. Voor de maandelijkse maximale hypotheeklasten deel je dit bedrag vanzelfsprekend door 12. Heb je nu al andere financiële verplichtingen lopen, dan betekent dit dat deze van invloed zijn op de te verstrekken maximale hypotheek. In het geval van een persoonlijke lening of doorlopend krediet, wordt 2% van de oorspronkelijke schuld als maandlast meegeteld en in het geval van een studieschuld van 0,75% of 0,45% van het oorspronkelijke kredietbedrag. Ook erfpacht wordt op je maandelijkse maximale hypotheeklasten in mindering gebracht.

Het maximale hypotheekbedrag

Ongeacht welke hypotheekvorm je afsluit, er wordt tijdens de maximale hypotheek berekening altijd uitgegaan van een annuïteitenhypotheek. Ook de toetsrente en de looptijd van de hypotheek spelen een belangrijke rol. Je zou kunnen denken dat je een lagere hypotheek kunt krijgen als het rentepercentage hoger is, maar met het oog op het grotere belastingvoordeel waar je dan van profiteert, is het niet ondenkbaar dat je in dat geval juist voor een hoger hypotheekbedrag in aanmerking komt. Tenslotte telt de waarde van je woning mee waarvoor je een hypotheek af wilt sluiten. Als die waarde lager is dan je berekende maximale hypotheek, kun je niet meer lenen dan de woningwaarde.

Terug naar meer informatie   Bereken nu je maximale hypotheek

Waarmee kunnen we je helpen?

Voordelen van Hypotheek.net

  • Zelf je hypotheek afsluiten
  • Voor slechts 650 euro
  • Bespaar op dure advieskosten
  • Niet gelukt? Geld terug!
  • Gemakkelijk en snel
  • Wanneer het jou uitkomt
  • 24/7 online beschikbaar
  • 100% onafhankelijk en betrouwbaar
  • Bel ons gratis 085-0284467