Hypotheekrenteaftrek maakt kopen bereikbaar

 

Een huis kopen?

Een eigen huis, een plek onder de zon. René Froger zong erover. Wie wil nou geen eigen woning? Maar kun je het wel betalen? Of is huren een optie? Wat zijn de voordelen van een koopwoning ten opzichte van een huurwoning? Allemaal vragen waarmee een aspirant woningbezitter te maken krijgt.

 

Aftrek van hypotheekrente maakt je eigen woning haalbaar

Als je een eigen woning koopt wordt de rente die je betaalt gedeeltelijk gecompenseerd door de hypotheekrenteaftrek. Terwijl de huurprijzen jaarlijks behoorlijk kunnen stijgen, is het bedrag aan aflossing en rente dat je maandelijks betaalt stabiel zodra je de hypotheek hebt afgesloten. Om deze redenen kiezen veel jonge toetreders tot de woningmarkt voor een koopwoning. Aftrek van hypotheekrente helpt hierbij.

Een andere reden om op dit moment een woning te kopen is de lage rentestand. Dit maakt kopen van een woning gemakkelijker, ook al wordt het voordeel van de aftrek van hypotheekrente beperkt door de lage rente.

 

Wat is aftrek van hypotheekrente?

Als je een eigen woning koopt dan zullen niet veel mensen in staat zijn om het aankoopbedrag direct op tafel te leggen. In plaats daarvan kun je geld lenen om je huis te kopen, waarbij je het gekochte huis als zekerheid geeft aan de geldverstrekker. De geldlening heet dan een hypothecaire lening. De rente die je betaalt aan de geldverstrekker is de hypotheekrente. Deze rente kun je aftrekken van je inkomen bij de aangifte voor de inkomstenbelasting, waardoor je belastbaar inkomen lager wordt. Dit heet de hypotheekrenteaftrek. Aangezien je de betaalde hypotheekrente mag aftrekken van je inkomen waarover je inkomstenbelasting betaalt, hoef je minder belasting te betalen. In feite subsidieert de Belastingdienst hiermee het eigenwoningbezit.

 

Krijgt iedereen hypotheekrenteaftrek?

Juist, iedereen die inkomstenbelasting betaalt en eigenaar is van een eigen woning kan gebruik maken van de hypotheekrenteaftrek, mits de hypotheek een annuïteitenhypotheek of een lineaire hypotheek is. Hypotheekrente aftrek voor andere types hypotheken is tegenwoordig niet toegestaan.

 

Krijgt iedereen dezelfde hypotheekrenteaftrek?

Iedereen die inkomstenbelasting betaalt krijgt aftrek van hypotheekrente, maar het bedrag aan hypotheekrente aftrek wordt bepaald door de rente die je betaalt en het belastingtarief waarin je valt.

In het Nederlandse belastingstelsel wordt gebruik gemaakt van progressieve belasting: hoe hoger je inkomen, des te hoger het belastingtarief. Dus hoe meer je verdient, hoe groter het bedrag aan aftrek van hypotheekrente. Andersom geldt het ook: hoe lager je inkomen, hoe kleiner het effect van aftrek van hypotheekrente. Ook het rentepercentage van de hypothecaire lening heeft effect op de aftrek van hypotheekrente: Hoe meer rente je betaalt, hoe hoger de aftrek van hypotheekrente.

 

Waarom mag je hypotheekrente aftrekken?

Historisch is de hypotheekrenteaftrek geregeld in de Wet Vermogensbelasting van 1892, toen de toenmalige minister van Financiën, Pierson, besloot om de waarde van de woning als vermogen te belasten, maar dat de kosten, waaronder de hypotheekrente, als aftrekpost voor de inkomstenbelasting mochten worden opgevoerd. Hypotheekrente aftrek is dus al in de negentiende eeuw vastgelegd in de wet.

Na de Tweede Wereldoorlog hebben achtereenvolgende kabinetten besloten om de hypotheekrenteaftrek in te zetten als middel om het eigenwoningbezit te stimuleren.
Inmiddels wordt de eigen woning niet meer gezien als een deel van het eigen vermogen. Wel wordt tegenwoordig een woonwaardeforfait toegepast bij de bepaling van de hypotheekrente aftrek. Het woonwaardeforfait is een percentage van de waarde van de eigen woning. Het resulterende bedrag verlaagt vervolgens het bedrag van de aftrekbare hypotheekrente. Dus niet het gehele bedrag aan hypotheekrente valt onder hypotheekrente aftrek.

 

Hoe lang geldt hypotheekrenteaftrek?

De hypotheekrenteaftrek geldt maximaal 30 jaar. Dat betekent in de praktijk dat de geldverstrekkers bij het afsluiten van een hypothecaire lening ervan uitgaan dat deze lening na 30 jaar is afgelost.

 

Aftrek van hypotheekrente per type hypotheek

Er zijn twee soorten hypotheek tegenwoordig toegestaan onder het regime van de hypotheekrente aftrek: annuïteitshypotheken en lineaire hypotheken.
Het kenmerk van annuïteitshypotheken is dat elke maand, gedurende de looptijd van 30 jaar, een gelijk bedrag aan hypotheekrente en aflossing moet worden betaald. In de begintijd bestaat het grootste deel van het maandbedrag uit rente en is het bedrag aan hypotheekrenteaftrek voor een langere periode relatief hoog.
Het kenmerk van een lineaire hypotheek is dat elke maand, gedurende de looptijd van de lening, een vast bedrag aan aflossing wordt betaald en dat de betaalde rente snel afneemt. Hierdoor heb je aan het begin van de looptijd veel hypotheekrente aftrek, maar neemt deze aftrek van hypotheekrente snel af, omdat ook de verschuldigde rente snel afneemt.

 

Hoe kun je hypotheekrenteaftrek aanvragen?

Je hoeft hypotheekrente aftrek niet aan te vragen. Zodra je op je belastingaangifte invult hoeveel hypotheekrente je betaalt, volgt de aftrek van hypotheekrente automatisch. Zo krijg je jaarlijks een bedrag terug van de Belastingdienst.
Je kunt ook maandelijks de hypotheekrente aftrek verrekenen door bij de Belastingdienst een loonbeschikking aan te vragen. Daarmee krijgt je werkgever van de Belastingdienst toestemming om over een deel van je maandsalaris geen loonbelasting te berekenen. Hiermee heb je dus elke maand voordeel van de hypotheekrente aftrek.

 

Hypotheekrente aftrek ingewikkeld?

Hypotheekrente aftrek is simpel: als je een hypotheek hebt kun je hypotheekrente aftrek toepassen op je jaarlijkse aangifte van de inkomstenbelasting. Sterker nog: als je de Belastingdienst jouw inkomstenbelasting laat invullen, zal de aftrek van de hypotheekrente automatisch in je aangifte worden verwerkt.

Terug naar meer informatie   Bereken hypotheekrenteaftrek

Waarmee kunnen we je helpen?

Voordelen van Hypotheek.net

  • Zelf je hypotheek afsluiten
  • Voor slechts 650 euro
  • Bespaar op dure advieskosten
  • Niet gelukt? Geld terug!
  • Gemakkelijk en snel
  • Wanneer het jou uitkomt
  • 24/7 online beschikbaar
  • 100% onafhankelijk en betrouwbaar
  • Bel ons gratis 085-0284467